Your browser does not support this Website!Proxima Star premium pellets :Technische kenmerken van de

Technische kenmerken van de Proxima Star pellets

Dinplus gecertifieerd pellets


De technische kenmerken van de Proxima pellets overtreffen ruimschoots de aanbevelingen van de certificeringsinstanties DINplus en ENplus. Wij bieden u een houtbrandstof aan van top kwaliteit ultra premium.

Parameters
Eenvormigheid
PROXIMA STAR
Certificatie DINplus of ENplusA1
mm
6
6 ou 8
mm
14,2
tussen 3,15 en 40 
%
7,2
< 10 
%
0,4
< 0,7 
%
98,7
> 97,5
%
0,25
< 1,0 
MJ/kg
17,57
tussen 16,5 en 19 
Kg/m3
690
> 600 


* Klik op de parameters indien u meer wenst te weten.

Het rendement van de Proxima Star pellets

economie pellet Proxima Star *Proxima Star pellets ontwierp een premium houtbrandstof die ervoor zorgt dat verwarmingstoestellen en kachels een optimaal rendement geven.

U beschikt over een verwarmingsketel op pellets en wenst uw investering te rentabiliseren ? De Proxima pellets zijn perfect voor u ! We ontwierpen een premium houtbrandstof zodat u het beste rendement van uw verwarmingstoestel kan verwachten. 

Samen « kachel + pellets » zorgen ze tegelijkertijd voor het rendement van uw verwarmingsinstallatie en de besparing op uw brandstofkosten. Dit is de reden waarom talrijke vakmensen uit de verwarmingssector ons aanbevelen : zij hebben er alle belang bij om aan te tonen dat hun technologieën doeltreffend zijn en dat u kan besparen op energiekosten.. Daarenboven wensen zij alle technische problemen te vermijden die uw verwarmingstoestel kunnen beschadigen door gebruik van een brandstof van slechte kwaliteit: vuilafzetting, verstopping , verbrandingsslak,... Ze wensen de gebruiksduur van uw verwarmingsketel te maximaliseren.

• De pellets van Proxima Star laten u toe om het beste rendement te regenereren
• De Proxima pellets verlengen de verbrandingstijd en laten u zodoende besparen op uw energiekosten
• De Proxima Star pellets beschadigen uw verwarmingstoestel niet en helpen de gebruiksduur hiervan maximaal te verlengen

Wij nodigen u uit om de technische kenmerken met aandacht te lezen om u zo te vergewissen van de uitzonderlijke duurzaamheid en het optimale verbrandingsproces van ons product dat hierdoor het beste rendement genereert.

De duurzaamheid van de Proxima Star pellets

99% duurzaamheid Proxima Star* De pellets van Proxima Star hebben een uitzonderlijke consistentie die vaak de 99% overtreft. Onze houtkorrels zijn bijzonder stevig en zijn bestand tegen de schokken veroorzaakt door het afleveren met blaassysteem

De houtkorrels van Proxima zijn speciaal ontworpen om in bulk te worden geleverd in uw pellet-opslagruimte door vrachtwagens uitgerust met een blaassysteem. Ze zijn uitzonderlijk bestand tegen schokken en wrijving. Hun gemiddelde duurzaamheid van 99,6 % getuigt hiervan. 

De verschillende handelingen van laden, bewaren, transporteren en leveren stellen de pellets bloot aan menige schok en wrijving. Zelfs indien ze worden geleverd met een blaassysteem met lage druk. De gebroken pellets genereren fijne kruimels en stof. Dit heeft een negatieve impact op de werking van uw verwarmingsketel. Proxima Star pellets ontwikkelde hiervoor een houtkorrel die zeer compact is m.a.w. zeer vast, samengeperst en resistent opdat hij tijdens de levering in uw opslagruimte bestemd is tegen het blaassysteem. Wij bieden u de meest vaste en resistente houtkorrels aan die beschikbaar zijn op de markt.
Des te meer de houtkorrel is samengeperst des te minder snel deze zal breken en hoe rendabeler het voor u zal zijn!!

Dichtheid van de pellets van Proxima Star

Dichtheid Proxima Star*De dichtheid van de Proxima pellets is aanzienlijk groter dan die van de concurrenten. Proxima produceert inderdaad meest vast samengeperste pellets met de levering in bulk voor ogen.

De DINplusA1 gecertificeerde pellets moeten een dichtheid groter of gelijk aan 600 kg/m3 bezitten. De pellets van Proxima Star hebben een gemiddelde dichtheid 690 kg/m3. Dit wil zeggen dat in een ruimte van een kubieke meter u meer energie kan opslaan met de pellets van Proxima daar ze veel compacter zijn. M.a.w. hoe compacter de houtkorrels hoe rendabeler. In een kwaliteitskachel die aangepast is aan hun sterk potentieel vermogen zullen onze pellets langzamer branden. Samengevat : de pellets van Proxima Star geven meer autonomie aan uw kachel! Meer autonomie = meer besparen.  

Gehalte fijn stof van de Proxima Star pellets

Gehalte fijn stof Proxima Star* Onze pellets bevatten een zeer laag gehalte fijn stof : 0,25% - of een kwart van wat is toegestaan door de standaard DINplus

Dankzij de grote duurzaamheid van onze pellets, leveren wij u een brandstof die een minimum aan fijn stof bevat, een van de laagste op de markt: 0,25% - of een kwart van wat is toegestaan door de DINplusA1 standaard. 

Het gehalte aan stof en kruimels heeft een negatieve invloed op het goed functioneren van uw kachel. Dat komt vaak vrij door het overbrengen van de houtkorrels van uw opslagplaats naar hun verbrandingskamer. De aanwezigheid van grote hoeveelheden fijne materie in uw kachel houdt een risico in op een verstopping van uw aanvoersysteem . Pellets met een hoog fijn stof gehalte geven een slechter rendement. De kleinere deeltjes gaan vlugger opbranden dan de normale houtkorrels, wat een grotere vlam geeft, te intens en onnodig, die geen warmte afgeeft.

Diameter van Proxima Star Pellets

Diameter Proxima Star* De diameter van de Proxima pellets is 6.0 mm.

Het beperken van de grootte van de pellets voorkomt dat de kachels verstopt geraken, dat hun werking belemmerd wordt en zorgt voor een optimale verbranding. Dit betekent: de best mogelijke prestaties van uw ketel verzekeren. 

Lengte van de Proxima Star pellets

Lengte pellets Proxima Star*De grootte van de pellets van Proxima is optimaal : niet te lang en niet te kort.

De gemiddelde lengte van de Proxima Star pellets bedraagt 14,2mm : niet te kort en niet te lang. Ook hier overtreffen we de eisen van het DINplusA1 certificaat. Gecertificeerde producenten dienen pellets te verkopen met een maximum lengte van 40 mm. Wees ervan bewust dat indien u houtkorrels koopt die langer zijn, de schroef van uw kachel moeilijk een evenwichtig kan bewerkstelligen tussen de verbranding en de zuurstof toevoer. Dit betekent in de eerste plaats: risico op beschadiging, vervuiling en van verstopping van uw energiesysteem. Dit betekent ook: een te groot brandstofverbruik en uiteindelijk een slechter rendement. De grootte van de pellets is dus een belangrijke parameter die u tijdens aankopen van pellets niet over het hoofd mag zien.

Het verbrandingsproces van de Proxima Star pellets

verbrandingsproces pellets Proxima Star*Proxima produceert pellets waarvan het vochtgehalte en de calorische kracht in balans zijn opdat ze op een efficiënte manier kunnen gebruikt worden en een maximaal rendement genereren.

Het vochtgehalte en de calorische waarde van de Proxima Star pellets werden berekend op basis van hun dichtheid om zo een maximaal rendement in de verbrandingsketel te genereren.

Merk op dat de warmte die door de verbranding van de korrels vrijkomt en door de verwarmingsketel gebruikt wordt de « calorische onderwaarde »wordt genoemd. Het is deze parameter waarmee rekening moet worden gehouden. En niet de "calorische bovenwaarde"; d.w.z. de totale warmte die de pellets vrijgeven bij hun gebruik. . Inderdaad, er gaat een deel van deze warmte verloren tijdens de verbranding omdat het water in de pellets verdampt en niet kan worden gebruikt door de verwarmingsketel. De luchtvochtigheid is een belangrijk en integraal onderdeel van de eigenlijke verwarmingskracht. Het mag niet te laag of te hoog zijn als we een optimaal rendement van de kachel willen verkrijgen en een slechte, te snelle en te krachtige verbranding willen voorkomen evenals het voorkomen van verstopping of schade aan de kachel. Vraag altijd aan uw leverancier informatie omtrent de calorische onderwaarde van de pellets en pas op voor dubieuze dealers die goochelen met de calorische bovenwaarde want deze heeft gewoon niets te betekenen!

Het beste bewijs van een efficiënte verbranding is het gehalte genereerd as: hoe minder, hoe beter! Weinig as en geen verbrandingsslak. Verbrandingsslak is een soort stolsel gecreëerd door as wanneer dit samensmelt vanwege de hitte. Verbrandingsslak kan ernstige schade aan uw kachel berokkenen. Het wordt sterk aanbevolen om om pellets te kiezen waarvan de smelttemperatuur van de assen boven de 1.200 ° C ligt. De smelttemperatuur van de assen van de Proxima Star pellets is 1430 ° C!

Vochtigheidspercentage van de Proxima Star pellets

vochtigheid pellets Proxima Star* Het vochtgehalte van de Proxima Star pellets is optimaal om een efficiënte verbranding en een maximum rendement te bewerkstellingen.

De kwaliteit van de verbranding van de pellets is direct gerelateerd met hun vochtgehalte. Te vochtige korrels gaan minder warmte afgeven, en veroorzaken door het vrijkomen van condensatie tijdens de verbranding, vroegtijdige slijtage aan de kachel. Te droge pellets daarentegen verbranden veel te snel. De Proxima Star pellets hebben een optimaal vochtgehalte wat een performante verbranding toelaat en een maximaal rendement garandeert. De hydrometerwaarde van de Proxima pellets is optimaal voor efficiënte verbranding en een maximum rendement. 

Verbrandingswaarde van de Proxima Star pellets

Verbrandingswaarde pellets Proxima Star* De calorische onderwaarde van de Proxima pellets is het resultaat van een optimale verbinding tussen de kwaliteit van de verbranding en een maximaal rendement.

De verbrandingswaarde van de PROXIMA STAR pellets houdt het midden van de door het DINplus certificaat opgelegde waarde : tussen 16,5 en 19 MJ / kg. Dit is ideaal. De calorische waarde van de pellets mag niet te laag of te hoog zijn. Als het te laag is zijn de prestaties niet goed. Als het te hoog is zal de verbranding te snel en dus minder zuinig zijn en zal er ook meer as worden gevormd. Frequent onderhoud zal aldus nodig zijn. 

Asgehalte van de Proxima Star pellets

Asgehalte Proxima Star pellets* Een laag asgehalte is een teken van een goede verbranding. Het asgehalte van de Proxima Star pellets bedraagt maar 0,4%!

Bij een goede verbranding van pellets komen er maar weinig assen vrij. Als uw kachel goed is afgesteld, d.w.z. als de luchttoevoer in balans is met de snelheid van de brandstoftoevoer, zal het asgehalte goed onder de door het certificaat van DINplus (0,7 %) opgelegde percentage blijven. Om een optimaal rendement te verkrijgen van onze pellets en om het gevormde asgehalte te beperken dient u, indien uw kachel dit niet automatisch doet, te letten op de snelheid waarmee de brandstof wordt aangevoerd in uw verwarmingsapparaat en zich aldus aanpast aan de kwaliteit van ons product.

Smelttemperatuur van de as van de Proxima Star pellets

Smelttemperatuur pellets Proxima Star* De smelttemperatuur van de assen, afkomstig van de pellets die u verbrandt in uw kachel, moet altijd hoger zijn dan 1200°C. De Star Pellets halen 1430°C.

De smelttemperatuur van de assen is een essentiële parameter! In de haard (daar waar de verbranding plaats vindt) van uw kachel, stijgt de temperatuur vaak boven 1000 ° C. Als de assen beginnen te smelten bij deze temperatuur verglazen ze tijdens de afkoeling en berokkenen ze zo schade aan uw kachel. U zal vaststellen dat de prestaties van uw verwarmingsinstallatie geleidelijk afnemen. Het gebruik van pellets van een niet zuivere kwaliteit zal u duur betalen. De brandstof die u gebruikt om uw motor te laten branden moet gekozen worden met verstand van zaken. Om de risico’s op schade veroorzaakt door verbrandingsslak te vermijden is er één oplossing : controleer of de smelttemperatuur van de assen afkomstig van de aangeschafte brandstof hoger ligt dan 1200°C, zoals voorgeschreven door het ENplusA1 certificaat. De pellets van Proxima Star vertegenwoordigen een indrukwekkende zuiverheid en een smelttemperatuur van de assen op 1430 °C !