Your browser does not support this Website!Proxima Star premium pellets : Vrachtwagen met blaassysteem

Professioneel: ervaren leveranciers

Onze vrachtwagens uitgerust met een blaassysteem vervoeren enkel pellets. Ze transporteren nooit andere producten, enkel houtkorrels. Hun uitrusting is dan ook volledig afgestemd op de levering van onze brandstof, ze beschikken over : weegsystemen, buizen, stofzuigers, e.d.

Onze leveranciers worden speciaal opgeleid om te werken met een blaassysteem voor pellets (of basis van de lage te gebruiken druk, d.w.z. tussen100 et 300 mbar). Ze kunnen bogen over een jarenlange werkervaring in dit domein. Ze bezitten dus de nodige kennis om u met vakmanschap van uw nodige brandstof te voorzien.

Het zonder fout beste bewijs hiervan is het vertrouwen dat we krijgen hier te lande van talrijke professionele vakmensen uit de houtsector. Zij bevelen ons merk aan hun klanten aan opdat deze laatste geen problemen zouden ondervinden met hun brandstof bestaande uit houtkorrels.

Kwaliteitsvoorwaarden waaraan de leverancier van pellets in bulk moet voldoen

Wat de levering van pellets in bulk d.m.v. met blaassystemen uitgeruste vrachtwagens betreft dient u voor u een pellet-leverancier kiest de volgende criteria goed na te kijken :* (in volgorde van belangrijkheid)

Een goed opgeleide leverancier

De leverancier moet speciaal opgeleid zijn om pellets te leveren. Om met kennis van zaken te werk te gaan kunnen de chauffeurs terecht in de nodige vormings- en opleidingscentra. Gelieve de ernst hiervan in te zien daar amateurisme kan leiden tot gevaar of ernstige ongelukken. Het risico op ontploffing is reëel. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te wenden tot een vakman die zijn job kent en die niet lichtzinnig over de levering van uw pellets gaat. Al onze chauffeurs zijn ervaren en ter degen opgeleid om pellets te leveren. Ze zijn competent en kunnen zich aanpassen aan de bijzonderheden van uw verwarmingsinstallatie.

Een voor pellets uitgeruste vrachtwagen

De vrachtwagen die gebruikt wordt om uw pellets te leveren vervoert uitsluitend pellets. Dit is eveneens een kwaliteitsgarantie opdat uw brandstof niet met andere substanties zou kunnen vermengen die mogelijk schadelijk kunnen zijn. Het is een bijkomend bewijs van professionalisme van uw leverancier, die uw pellets levert d.m.v. een vrachtwagen met blaassyteem, speciaal geconcipieerd voor dit doel. De laadruimte dient schuine oppervlakken te hebben, zodat de korrels niet samenklitten in de hoeken.

Een weegschaal aan boord

De vrachtwagens met blaassysteem moeten ook uitgerust zijn met een door de Belgische Metrologie goedgekeurde precisie weegschaal. Hier zonder zou het onmogelijk zijn te weten hoeveel er daadwerkelijk werd geleverd. Het schept ook vertrouwen tussen u en uw leverancier.

Een blaassysteem op lage druk

De pellets dienen onder lage druk geblazen te worden. Dit neemt de nodige tijd in beslag, maar indien ze te hard geblazen worden, breken ze en geven ze veel kruimels en fijne fractie af. Uiteindelijk geraakt het verwarmingstoestel verstopt en moet dit worden leeg gemaakt. Ook de brandstofkwaliteit is slechter en de duurzaamheid daalt. Onze pellets hebben een uitzonderlijke duurzaamheid. Ze zijn bijzonder resistent en goed bestand tegen het blazen. Verder zijn onze chauffeurs competent en gebruiken een lage druk (tussen 100 en maximaal 300 mbar, afhankelijk van de lengte van de leidingen die ze moeten gebruiken).

Een adequate uitrusting

Om pellets te kunnen leveren naar de regels van de kunst moet men beschikken over de juiste uitrusting. Enerzijds dient de leveranciers de nodige uitrusting te bezitten, anderzijds dient u over een aangepast en correct afgesteld verwarmingstoestel te beschikken. Bekijk goed de volgende punten die ook worden aangehaald op uw bestelformulier :

• De leverancier dient over buizen voor het blaassyteem te beschikken die voorzien zijn van een koperen draad, deze draad doet dienst als aarding om de statische elekriciteit die onstaat door de wrijving met de plastic buizen en het blazen van de pellets op te vangen en te geleiden. De buizen moeten vlak zijn en geen hoeken hebben opdat de pellets niet beschadigd kunnen worden. Uw opslagruimte dient voorzien te zijn van een stopcontact met aarding.

• De leverancier dient een stofzuiger te gebruiken om vrijgekomen alle brokjes en fijn stof te verwijderen. In uw opslagruimte dient u de druk te verminderen tijdens de levering om enig probleem te vermijden. Hiervoor beschikt u best over twee vulkoppelingen : een inblaas en een afvoerbuis.

• Uw opslagruimte moet waterdicht zijnen over een tapijt beschikken dat de schokken van de pellets afkomstig van het blaassysteem opvangt. Een jaarlijks onderhoud van uw verwarmingstoestel is een must om alles optimaal te laten verlopen.