Your browser does not support this Website!Proxima Star premium pellets : de leveringsbon

Pragmatisme : de leveringsbon

De leveringsbonControle tijdens de levering

De leveringsbon is de hoeksteen van de door ons geboden leveringsservice. Hij bevat al de nodige informatie en draagt bij om de dienstlevering zonder fouten te laten verlopen en niet om u te overstelpen met documenten.

Wij vragen u om bij het bestellen ons al de nodige en belangrijke informatie door te geven : van de toegangsmodaliteiten tot uw stockageplaats tot de beschrijving van uw verwarmingsinstallatie.
Op deze wijze kunnen we ons aanpassen aan alle bijzondere omstandigheden, mogelijke problemen uitsluiten en de levering zo optimaal mogelijk laten verlopen.

Onze chauffeur is op de hoogte van de situatie te plaatse en kan zich gemakkelijker aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. U kan, dankzij onze ulta complete leveringsbon, ervan opaan dat uw goederen worden geleverd naar de regels van de kunst.

Hoe verloopt de levering ?

De Proxima Express leveringen getuigen van ervaring en professionalisme. Om eventuele valkuilen te vermijden en de opdracht goed te kunnen voorbereiden, stellen we reeds van bij de bestelling specifieke vragen die ons helpen om alles in optimale omstandigheden te kunnen laten verlopen.

De informatie die u opgaf ten tijde van de bestelling is teurg te vinden in de rubriek «aanvullende informatie» van uw gebruikersaccount en kan op elk moment worden gewijzigd. Uw gegevens zijn vertrouwelijk en Proxima Pellets engageert zich om de informatie alleen te gebruiken om u beter van dienst te kunnen zij. Wij voeren uw levering uit naar de regels van de kunst en volgens het lastenboek ENplusA1. Merk op dat de keuze aan u is om ons de nodige leveringsinformatie ter beschikking te stellen teneinde van onze tevredenheidsgarantie te kunnen profiteren.

Uw aanvullende informatie zal worden opgenomen op de leverings bon, die u per e-mail ontvangtv an zodra de levering is gepland.De chauffeur van de vrachtwagen met blaassysteem beschikt tijdens de levering over de leveringsbon

Hij is dus op de hoogte van de bereikbaarheid en de toegang tot uw opslagruimte, evenals van de bijzonderheden van uw verwarmingsinstallatie. Met gemak past hij zich aan onvoorziene omstandigheden aan om zo een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Hij komt én voorbereid én met het nodige materiaal.

Hij zal de de essentiële informatie vermelden op de leveringsbon, m.a.w. de effectief geleverde hoeveelheid zoals weergegeven door de weegschaal aan boord van de vrachtwagen. Hiebij krijgt u de gelegenheid om dit document voor akkoord te tekenen. U betaalt dus het uw exacte geleverde volume tot op de kg nauwkeurig.

Niets wordt aan het toeval overgelaten om u 100% tevreden te stellen! Alles wordt dan ook in het werk gesteld om de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen.