Your browser does not support this Website!Proxima Star premium pellets : bettal tot op de kg

Nauwkeurigheid : bettal tot op de kg

Tuyaux pour souffler le pelletTuyaux pour souffler le pelletSystème de pesée électronique
Système de pesée électroniqueCaisse électronique transportableSystème de pesée électronique

Ticket met het gewicht van de levering

De geïntegreerde weegsystemen in onze vrachtwagens zijn nieuw, precies en conform de Belgische Metrologie. U betaalt het reëel geleverde volume tot op de kilo na. De chauffeur zal tijdens de levering systematisch het weegsysteem in werking zetten.

Hij overhandig u de leveringsbon die u kan ondertekenen. Hij drukt het ticket af met het geleverde blaasvolume, idem als bij een levering van stookolie. Het effectief geleverde volume wordt u aangerekend.