Your browser does not support this Website!Proxima Star premium pellets : criteria bij het kiezen van pellets

Uw pellets kiezen

Introductie : criteria bij het kiezen van pellets

* Waarom kiezen voor Proxima Star Pellets als leverancier van uw houtkorrels.

Direct en zonder valse bescheidenheid zeggen wij dat : Onze pellets zijn kwalitatief het beste product dat u op de Belgische markt kunt vinden ! In alle opzichten blinken ze uit, vandaar hun naam. Wij willen dat op deze pagina’s aantonen en blijven te uwer beschikking om duidelijke, transparante en snelle antwoorden te bieden op uw eventuele vragen.

De kleur van de proxima pellets

Pellets in bulk Proxima Pellets* Proxima Star : de kleur van hun samenstelling 100% naaldhout

Onze pellets hebben een bleke kleur, het kenmerk van essentieel samengesteld te zijn uit naaldhout: sparren (voornamelijk) en grove den. Dit is hun natuurlijke kleur. Talrijke verkopers vervalsen hun producten door deze te kleuren. Dit is o.m. de reden waarom de kleur niet alleen een indicator is voor hun kwaliteit.


De kleur informeert echter over het type van samenstelling van de korrels: naaldhout (lichter) of hardhout (donkerder). Dit is de reden waarom de markt duidelijk de lichter gekleurde pellets verkiest: gemaakt van 100% naaldhout is een belangrijk kwaliteitscriterium.

Een dinplus gecertificeerde kwaliteit

* De kwaliteit van de Proxima Star pellets is DINplus #7A302 gecertificeerd. Ons product voldoet ruimschoots en overtreft de door België opgelegde en erkende eisen

De kwaliteit van Proxima Star pellets is gecertificeerd door een DINplus kwaliteitslabel. Ons certificeringsnummer is 7A302 dit is online raadpleegbaar op de website van het Certificeringsorgaan : DINCERTCO. Dit kwaliteitslabel garandeert dat wij de vigerende regels en wetten naleven : het Belgisch Koninklijk Besluit van 5 april 2011 en de Europese richtlijn EN14961-2. Het garandeert o.m. dat ons product over de nodige technische kenmerken beschikt om een constante stabiele en homogene kwaliteit te bieden. Graag merken wij op dat onze Proxima Star pellets ruimschoots de kwaliteitseisen van andere erkende kwaliteitsmerken overtreft. Hiermee bevestigen wij duidelijk dat wij het beste brandhout op de Belgische markt aanbieden.

Traceerbaarheid van de proxima star pellets

Keep it local

De keuze voor een Belgische leverancier: dichtbij en betrouwbaar. De zekerheid van traceerbaarheid.

Een heel belangrijk criterium voor het kiezen van uw pellets leverancier is zijn traceerbaarheid. Kiezen voor Proxima Pellets is kiezen voor een lokale KMO, dicht bij huis. Voorrang geven aan een Belgisch merk dat zorgt voor werkgelegenheid in uw regio. Het is de opdracht van ons team om u in een zo kort mogelijke tijdspanne te woord te staan. Ons team staat dicht bij u en stelt u dan ook voor om ons gebruikersnetwerk te vervoegen: de Proxima Club. Een dynamisch en lokaal netwerk dat zorg draagt voor het milieu.

Proxima Star : pellets 100% naaldhout

Proxima Star Pellets* Proxima Star pellets krullen* Pellets van naaldhout overtreffen ruimschoots de pellets vervaardigt uit hardhout : ze staan garant voor een beter calorische waarde, laten minder as achter en beschadigen dus minder snel uw kachel en zijn een 100% natuurlijk product

Onze Proxima Star pellets zijn uitsluitend samengesteld uit zuiver naaldhout: sparren en grove den. Dit is een belangrijke garantie voor de kwaliteit van het hout dat wij als brandstof aanbieden.

Indien u op zoek bent naar kwaliteitspellets, vergeet dan hardhoutpellets en kies uitsluitend voor pellets van 100% naaldhout. Zoals certificeringsexperts vermeldt, de pellets bestaande uit naaldhout geven 3 zeer belangrijke voordelen t.o.v. de pellets afkomstig van hardhout, namelijk :

Naaldhout vs. Hardhout

Een hoger calorisch vermogen. Een egale dichtheid, de calorische waarde van naaldhout is 5% hoger dan die van hardhout. Dat is contra-intuïtief, maar het is een feit. De technische karakteristieken van de pellets vloeien voort uit een specifiek scheikundig proces. De kwaliteit en de efficiëntie van de verbranding van houtpellets zijn hiervan rechtstreeks afhankelijk. Proxima pellets werden ontworpen om de beste prestaties mogelijk te maken en om u te laten besparen op uw energiekosten. Als gevolg hiervan worden onze pellets gemaakt van 100% naaldhout.

Geen schors = geen verbrandingsslak, minder as, minder roet, minder verstopping en vervuiling van uw verwarmingsinstallatie. Hardhout komt van bomen die moeilijker te ontschorsen zijn dan coniferen. Ze zijn gewoon minder recht en hebben niet vaak een glad oppervlak.

Als er echter schors verwerkt is in de pellets die u aanschaft (herkenbare aanwezigheid van zwarte vlekken), zal hun verbranding meer as, meer roet, meer verstopping en meer vuil genereren. De aanwezigheid van schors creëert een fusie van assen (verbrandingsslak genoemd) kan zorgen voor ernstige schade aan uw verwarmingstoestel of kachel. Kiezen voor pellets van 100% naaldhout is kiezen voor een langere levensduur van uw verbrandingstoestel of kachel op pellets. Dit is een belangrijk en niet over het hoofd te zien criterium ! De Proxima pellets worden geproduceerd door zagerijen die feilloos de ontschorsing beheersen. Het bewijs is dat deze zagerijen ook leveren aan de bijzonder veeleisende papierindustrie, die op dit vlak de lat heel hoog leggen. Met de pellets van Proxima sluit u de aanwezigheid van schors en dus ook verbrandingsslak uit : hun smeltpunt temperatuur van 1430°C overtreft de minimale temperatuur van 1200°C die wordt voorgeschreven door het label ENplusA1. Dit is één van de essentiële punten op vlak van onze kwaliteitsgarantie.

Shors Proxima Star

Geen chemische additieven : een 100% natuurlijk product. Koopt u misschien pellets uit ecologische overwegingen. Vergeet pellets afkomstig van hardhout en kies voor pellets uit naaldhout ! Sterker nog, de compressie van pellets uit naaldhout is gemakkelijker dan deze van hardhout. Het zaagsel van naaldhout verlijmt zich op een natuurlijke wijze door lignine, een soort lijm, dat aanwezig is in hun sap (hars). De samendrukking tot pellets behoeft hier dus geen toevoeging van een scheikundig bindmiddel. Het is een 100% natuurlijk product. Het samendrukkingsproces van hardhoutpellets is in dit opzicht moeilijker en behoeft wel een scheikundig bindmiddel om hun verlijming mogelijk te maken.

Verpakkingswijze: een ecologische keuze

Plastic zakkenIn bulk is natuurlijk de meeste natuurlijke verpakkingsvorm. Onze pellets zijn speciaal vervaardigd om door een vrachtwagen met blaassysteem te worden geleverd. Door deze mogelijkheid aan te bieden hebben we een ecologische voet voor op onze concurrenten die hun pallets te koop aan bieden per zakken van 15Kg.

Door u pellets in bulk te laten leveren door een vrachtwagen met blaassysteem kiest u voor de meeste ecologische vorm van verpakking. Deze handelswijze vanuit gezond verstand is de moeite waard om aan herinnerd te worden. De meest voorkomende verpakkingswijze van pellets is een plastic zak van 15 Kg, dit is spijtig genoeg een vervuilende oplossing. De ecologische voetafdruk van Proxima Star pellets is tot een minimum beperkt dankzij de eenduidige keuze voor bulkverpakking. Onze pellets zijn inderdaad speciaal ontworpen voor leveringen per vrachtwagen uitgerust met een blaassysteem.

Het verwarmingstoestel

pelletketel

* Enkel samen leveren van verwarmingsketel + brandstof biedt u het beste rendement en dus ook een besparing op uw energiefactuur. Om het maximaal rendement uit uw Proxima Star pellets te halen hebt een verwarminsketels/kachel van een goede kwaliteit nodig.

De keuze voor een pellets leverancier doet u in functie van het verwarmingssysteem waarover u beschikt. Het is inderdaad samen dat «kachel + pellets» een rendement bieden en een besparing op uw stookkosten genereren. Het beste brandhout dat u vindt op de Belgische markt is de Proxima pellets. Hun technische eigenschappen geven een ongeëvenaard rendement. Dit wordt bevestigd door vele professionele verkopers van kwaliteitshoutkachels die eigenlijk ons product aanbevelen. Om de beste prestaties uit onze pellets te halen moet u dus in het bezit zijn van een aan hun kwaliteit aangepaste installatie. Een kachel van een Oostenrijks merk bijvoorbeeld geeft u het verwachte rendement en dusdoende de mogelijkheid om extra te besparen op het verwarmen van uw huis en dit alles dankzij de langzaam brandende pellets die u van ons zal kopen.

Door een duurzame verbranding = slinkt uw voorraad pellets minder snel.